Milí priatelia! Dovoľte, aby sme vás pozvali na Celoslovenské stretnutie (23.5.-25.5.2014)
Karaj geamikoj! Permesu al ni inviti vin al Tutslovakia renkontiĝo (23.5.-25.5.2014)

Na esperanto.sk hostujú: